Elektrik Elektronik

Elektrik Elektronik

İnşaat işlerinin paralelinde yapılan bina, tesis ve mekanlara her türlü elektrik, elektronik ve otomasyon sistemleri,  elektrik tesisatının projelendirilmesi ve projenin uygulanması, ışıklandırma sisteminin yapılması, gerektiğinde elektrikli cihaz ve elektronik cihaz temini, televizyon, internet sistemlerinin hazırlanması gibi ihtiyaç duyulan elektrik ve elektronik işleri de hizmetlerimiz kapsamında bulundurmaktayız.